Article 13

La Unió Europea va presentar la seva reforma de la Llei de Drets d’Autor, una proposta que podria acabar amb el contingut d’Internet tal com el coneixem ara. Un dels punts més rellevants i polèmics d’aquest text és el conegut com ‘article 13’, un apartat on es regula el contingut que pot publicar-se en les grans plataformes i pàgines web.

Mentrestant, empreses afectades com Google han iniciat una campanya per pressionar la Unió Europea i intentar modificar aquesta reforma.

Segons el text aprovat fins al moment per la Unió Europea, les plataformes hauran de vetllar perquè el contingut que allotgen no suposi violacions de copyright. És a dir, serveis com Facebook, Twitter o Google però també Wikipedia o GitHub hauran d’adoptar mesures i usar tècniques de reconeixement de continguts per a bloquejar-lo directament.

Creadors de continguts:
Les conseqüències d’aquesta llei per als creadors de contingut són impredictibles. La restricció de contingut protegit per drets d’autor podria canviar radicalment la graella de vídeos que s’allotgen actualment a Youtube. Excepte vlogs o contingut directament gravat, tots els vídeos que utilitzen material addicional com a reforç haurien de ser bloquejats.

En aquest període de temps, les plataformes contraris a la nova llei estan intentant crear pressió als eurodiputats perquè adoptin un canvi de postura. Diversos activistes a favor dels drets digitals s’han mostrat disconformes amb el text i també animen els ciutadans a mostrar el seu rebuig.

13

Article 13

 

L'article 13 ha afectat molt a Youtube i altres llocs populars com Google, per això fan campanya contra aquest article

Article 11

L’article 11 inclòs en aquesta directiva de drets d’autor aprovada pel Parlament Europeu pretén protegir els mitjans de comunicació i als creadors de contingut. En el mateix es contempla que:

1. Els Estats membres han de reconèixer a les editorials de publicacions de premsa els drets previstos en l’article 2 i en l’article 3, apartat 2, de la Directiva 2001/29 / CE per a l’ús digital de les seves publicacions de premsa.

2. Els drets que preveu l’apartat 1 no modificaran en absolut ni afectaran de cap manera als drets que la normativa de la Unió estableix per als autors i altres titulars de drets, en relació amb les obres i altres prestacions incorporades a una publicació de premsa. Aquests drets no es poden invocar davant els autors i altres titulars de drets i, en particular, no podran privar-los del dret a explotar les seves obres i altres prestacions amb independència de la publicació de premsa a la qual s’incorporen.

3. S’aplicaran mutatis mutandis els articles 5 a 8 de la Directiva 2001/29 / CE i de la Directiva 2012/28 / UE pel que fa als drets esmentats a l’apartat 1.

4. Els drets contemplats en l’apartat 1 expiren als vint anys de l’aparició en la publicació de premsa. Aquest termini es calcularà a partir del primer dia del mes de gener de l’any següent a la data de publicació.

Si finalment es conforma una llei d’acord amb la directiva de drets d’autor, els usuaris no podran en xarxes socials i altres plataformes compartir cap tipus de fragment de notícia o continguts protegits per drets d’autor durant 20 anys a partir de la creació d’aquest contingut. És a dir, que el ‘còpia-enganxa’ de fragments de text d’un article es va acabar, com també una captura de pantalla, o un mem amb continguts protegits.

Però també es contempla en l’article 11 de la Directiva de drets d’autor el pagament d’una llicència per a la utilització de fragments d’obres protegides per drets d’autor. Vol dir que Facebook, Twitter, Google i plataformes similars haurien de controlar la publicació de continguts subjectes a l’anterior, o bé acollir-se al pagament de les taxes que corresponguin.

Et pot interessar...

articles1

El censurament d'Internet

Altres dades relacionades d'interés

articles2

El copyright als camps de fútbol

Altres dades relacionades d'interés

Go Top