El nom Internet procedeix de les paraules en anglès Interconnected Networks, que significa “xarxes interconnectades”. Internet és la unió de totes les xarxes i ordinadors distribuïdes per tot el món, (és un conjunt de xarxes).

Podriem dir que internet és una xarxa de xarxes que permet la interconnexió de diferents components a través d’un conjunt de protocols TCP / IP i d’aquesta manera poder-hi navegar.

És un protocol fonamental per a internet que permet a les aplicacions conectar-se entre elles com si estiguessin connectats físicament i d’aquesta manera poder aconseguir una connexió fiable, ràpida i segura. Les dades que envia el protocol TCP s’envien caràcter per caràcter en lloc d’enviar-se per paquets.

És un conjunt de normes i regles que serveixen per fixar com s’haurien de comunicar diversos components i d’aquesta manera a través del protocol poder-se intercanviar dades i establir una connexió.

Go Top